بچه های قشم

هان! این همان نسل پبروز


بچه های قشم

هان! این همان نسل پبروز

برای اصلاح جامعه دست از گله و شکایت بردارید و سهم خود را به خوبی ادا کنید.هرکسی باید از خودش شروع کند.
شما جامعه تان هستید...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درج مطلب با نام خودتان:
ایمیل: holor@email.com

نویسندگان
داغ ترین نظرات
  • ۳۰ آذر ۹۲، ۰۱:۴۰ - M.Registry
    تشکر
۲۷
مهر

کودکی از مسؤول سیرکی پرسید:

چرا فیل به این بزرگی را با طنابی به این کوچکی و ضعیفی بسته اید؟!!!

فیل میتواند با یک حرکت به راحتی خودش را آزاد کند و خیلی خطرناک است!!

صاحب فیل گفت:

  • احسان/هلر
۱۸
مهر

ارائه از: ابومنذر


اصطلاح نوجوانی یک پدیده جدیدی است که غرب آن را رواج داده و هدف از آن سلب اعتماد از جوانان تازه به سن رشد رسیده میباشد، در حالی که در اسلام همه کسانی که از قدرت عقل و درک امور و توان بر اداره کاری برخورد دار بود شخص شایسته و لایق به حساب می آمد.

  • مدیریت
۱۷
مهر

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺩﯾﺪﯼ، ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﺵ ............................... ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺎﻣﺶ، ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ
ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﺑﯽ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻮ  ............................... به ﭼﺸﻢ ﺯﻭﺭﻣﻨﺪﺍﻥ، ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺵ
  • مدیریت
۱۰
مهر

ارائه از: تهمینه میلانی


ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻣﻔﻬﻤﻮﻣﯽ ﺑﻨﺎﻡ "ﮔﻨﺎﻩ" ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﺻﻼ‌" ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻔﻬﻤﻮﻡ ﻫﯿﭻ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻥ

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﻧﺠﺎ،"ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ" ﺍﺳﺖ. 
ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺎﺭﺵ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﻩ ، ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ، ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ 
ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺑﺰﻧﻪ، ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ...!!!

  • مدیریت